Tủ nấu cơm 24 khay gas

24,000.000  22,500.000 

Tủ-nấu-cơm
Tủ nấu cơm 24 khay gas

24,000.000  22,500.000