Tủ nấu cơm 12 khay gas

14,500.000  12,500.000 

Tủ-nấu-cơm
Tủ nấu cơm 12 khay gas

14,500.000  12,500.000