Nồi Nấu RƯỢU

Liên hệ

Công suất: 50 – 300 lít/ mẻ

Thời gian chưng cất 4 giờ /mẻ (điện) 2 hgiờ/mẻ (hơi)

Điện áp 220 V/380 V